Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
62/QĐ-STC 22-04-2019 Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy photocopy cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
61/QĐ-STC 17-04-2019 Về việc chỉ định thầu Thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Mua sắm tập trung máy photocopy cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019”
178/TB-STC 14-12-2018 Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 09 xây lắp và cung cấp thiết bị âm thanh, nội thất công trình Trụ sở Sở Tài chính
2481/STC-HCSN 10-12-2018 V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy photocopy của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018.
205/QĐ-STC 07-12-2018 Thỏa thuận khung mua sắm tập trung và Quyết định phê duyệt kết quả LCNT gói thầu “ Mua sắm tập trung máy Photocopy của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018”
157/GM-STC 05-12-2018 Thông báo Mời dự thẩm định báo cáo HSMT gói thầu Mua sắm tập trung máy photocopy của các đơn vị tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018
Số: 148/GM-STC 28-11-2018 Thông báo Dự mở thầu các gói thầu Mua sắm tập trung máy photocopy của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018
201/QĐ-STC 28-11-2018 Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm giải pháp phần mềm quản lý tiền lương biên chế các đơn vị, sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn, máy chủ dữ liệu
170/TB-STC 26-11-2018 Thông báo mời thầu
Số: 188/QĐ-STC 16-11-2018 Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy photocopy của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018