Trong khuôn khổ phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019 tổ chức ngày 2/5/2019, để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong thời kỳ mới, Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa ra bốn nội dung cốt lõi đối với các tổ chức công đoàn cần quan tâm thực hiện.

          Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những cơ hội và thách thức của các hiệp định thương mại tự do để người lao động nâng cao nhận thức, tự tạo thời cơ cho mình trước yêu cầu của nền kinh tế.

          Thứ hai, thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; tập trung tham gia xây dựng chính sách và kiểm tra, giám sát các chính sách áp dụng đối với người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thực hiện nhiều chương trình nhằm đảm bảo vệ sinh cho người lao động cũng như nhiệm vụ đại diện của tổ chức công đoàn.

          Thứ ba, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn lớn nhất, mạnh nhất, quan tâm, chăm lo cho người lao động; đồng thời, tham gia xây dựng quan hệ hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp để tăng năng suất lao động.

          Thứ tư, tập trung xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, có tinh thần yêu nước, tác phong nhanh nhẹn, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

1_1.jpg

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 (ngày 2/5/2019)

12.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại diễn đàn

          Trước yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với người lao động. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn càng đóng vai trò quan trọng trong việc quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

                                                                                   Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng Sở Tài chính