Trong những ngày Tháng Năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác kính yêu với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính. Bác đã đi xa nhưng sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức vĩ đại, sáng ngời của Người vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

          Bác là tổng hợp tinh hoa văn hóa nhân loại, kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh túy văn hóa phương Tây, đặc biệt là tư tưởng, đạo đức cũng như những tấm gương trong sáng của Mác, Ăng ghen, Lê nin.

          Năm 21 tuổi, Bác đã ra đi tìm đường cứu nước. Qua gần 40 nước khắp năm châu bốn biển, Bác đã làm đủ mọi nghề để sống và tìm đường cứu nước. Chỉ bằng con đường tự học, Bác đã làm cho cả thế giới kinh ngạc về trí tuệ, sự uyên bác thông thái của Người trên mọi phương diện. Bác có thể nói được 29 ngôn ngữ, chưa kể tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam. Với sự nghiệp báo chí, Bác đã viết hàng nghìn bài cho báo chí trong nước và quốc tế. Là một nhà thơ, với trái tim nhân hậu, đa cảm, Bác đã để lại cho đời nhiểu tác phẩm văn, thơ bất hủ…

1_3.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy vĩ đại của những người

làm báo Cách mạng Việt Nam

          Bác còn là biểu trưng sinh động cho phong cách sống của một con người vĩ đại: Thanh tao, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, không ham danh lợi đạt đến độ mẫu mực, cảm hoá được tình cảm của con người. Trong hành trình tìm đường cứu nước, dù ở đâu, làm gì, Bác cũng đặt lợi ích của tổ chức, của cách mạng trên hết.
Khi giữ trọng trách Chủ tịch nước, Bác tâm sự: Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui… Ở cương vị Chủ tịch nước, Người khước từ ở ngôi nhà sang trọng, mà chỉ ở ngôi nhà nhỏ của người thợ điện phục vụ cho Toàn quyền thời đó.


          Nhằm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TWNhìn lại sau thời gian qua các chi bộ đảng trực thuộc Đảng bộ Tài chính đã nghiêm túc tổ chức học tập triển khai đồng bộ,  xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể chi tiết để từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Nhiều cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đã chủ động nêu gương, có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích, nêu cao tiên phong gương mẫu trong phong cách làm việc đổi mới sáng tạo, tác phong gần gũi tạo nên niềm tin yêu cho người lao động tạo sức lan tỏa sâu, rộng.

2_2.jpg

Bác Hồ cùng mọi người ra sức lao động, sản xuất

          Một số chi bộ đã có cách làm hay, cách thể hiện lôi cuốn làm cho đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động hăng hái học tập, làm theo đã giúp cho việc triển khai Chỉ thị 05- CT/TW đạt được hiệu quả tích cực.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người vẫn có giá trị trường tồn đối với sự nghiệp đổi mới đất nước hôm nay và mai sau, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, là nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới ở trong hiện tại và tương lai ở Việt Nam.

                                                                                                         Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng