Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Tài chính – Ngân sách 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ công tác Tài chính – Ngân sách 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành ở Trung ương và đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Trưởng: Cục Thuế, Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và lãnh đạo một số phòng, ban của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống ngành tại chính.

 

Hội nghị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN 6 tháng đầu năm 2019, trong đó nổi bật nhất là điều hành chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đối với kết quả thu ngân sách, đến hết tháng 6/2019, tổng thu NSNN đạt 745,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: Thu nội địa đạt 51,1% dự toán, tăng 13,6% so với cùng kỳ 2018; thu dầu thô đạt 68% dự toán, tăng 0,7%; thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 59,8% dự toán, tăng 13,7%. Thu ngân sách trung ương đạt kết quả tích cực  với 51% dự toán giao, cao nhất trong 5 năm trở lại đây; thu ngân sách địa phương nhìn chung đạt khá, 54,3% dự toán với 50/63 địa phương đạt thu trên 50% dự toán.

Công tác quản lý chi NSNN được thực thi chặt chẽ, theo đúng dự toán. Bộ Tài chính đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi NSNN, góp phần nâng cao kỷ luật tài chính và hiệu quả sử dụng NSNN.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 3.295 tỷ đồng, bằng 66,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 60,4% so với dự toán tỉnh giao, tăng 34,8% so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa đạt khoảng 1.564 tỷ đồng, bằng 73,7% so dự toán Trung ương giao, đạt 59% so dự toán tỉnh giao, tăng 28,2% so với cùng kỳ;Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.706 tỷ đồng, bằng 61% dự toán, bằng 139,8% so với cùng kỳ. Kết quả chi ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 khoảng 5.230 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán giao, tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tài chính – NSNN trong thời gian tới.

tt2.jpg

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả các bộ, ngành Trung ương, địa phương đạt được trong thực hiện công tác tài chính – NSNN 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần phối hợp hoàn thiện thể chế, nhất là trong lĩnh vực thuế, tài chính doanh nghiêp… Đồng thời thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm Bộ Tài chính đã đề ra 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kiểm soát nợ công, quản lý thị trường và thực hiện nghiêm túc các kết luận về thanh tra, kiểm toán nhà nước. Đối với quản lý chi ngân sách phải chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ nợ vay; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ đối với các hiệp định vay mới…     

 

Đỗ Thị Thu Huyền – Phòng Quản lý Ngân sách