Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chính phủ ban hành Nghị định mới về đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công

Ngày 10/04/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2019/NĐ-CP về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên.

          Theo đó, có 04 loại dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện đặt hàng, cụ thể: In tiền giấy và các giấy tờ có giá, sản xuất tiền kim loại, in, đúc vàng miếng; Dịch vụ đảm bảo an toàn hàng hải, thông tin duyên hải; Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga.

          Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định việc sử dụng ngân sách Nhà nước để thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng với các dịch vụ sau: Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ; Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây cảnh, hoa cảnh, vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; Dịch vụ chiếu sáng đô thị…

          Mặt khác, Nghị định cũng quy định, kinh phí giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước có thể được điều chỉnh trong trường hợp: Nhà nước thay đổi về cơ chế, chính sách tiền lương; cơ quan quản lý cấp trên điều chỉnh nhiệm vụ đã giao với nguyên nhân là thay đổi số lượng, khối lượng thực hiện hoặc nguyên nhân khách quan khác.

dvc.jpg_0.png

Nghị định số 32 được ban hành sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế tài chính của ĐVSNCL và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

          Nghị định 32/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN và  có hiệu lực từ ngày 01/06/2019.

                                                                                                 Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng Sở