Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức tập huấn, đào tạo về khai thác, sử dụng trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước và các ứng dụng liên quan từ ngày 21/08/2019 đến 23/08/2019.

Nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ thực hiện trong công tác báo cáo, theo dõi số liệu thu chi ngân sách nhà nước, Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Công ty Phát triển đầu tư Công nghệ FPT tổ chức khóa đào khai thác, sử dụng trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước và các ứng dụng liên quan trong 03 ngày 21, 22 và 23 tháng 08 năm 2019 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

taphuan.jpg

Ảnh: Hội trường Đào tạo    

          Khóa đào tạo với sự tham gia của gần 100 học viên đến từ 31 Sở Tài chính khu vực miên bắc và miền trung, cùng các chuyên gia đến từ công ty FPT đã cùng nhau thống nhất và đưa ra những vấn đề còn tồn tại chưa giải quyết được trong quá trình khai thác, sử dụng các báo cáo, tổng hợp số liệu thu chi phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

          Nội dung đào tạo tập trung vào các mục chính như sau: đào tạo khai thác kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước, đào tạo ứng dụng công khai ngân sách nhà nước, đào tạo ứng dụng hệ thống thông tin thống kê, đào tạo ứng dụng trao đổi thông tin và quản trị truyền tin. Việc ứng dụng  các phần mềm công nghệ thông tin trên, giúp ích rất nhiều cho quá trình báo cáo của ngành Tài chính, không những khai thác báo cáo phục vụ cho công tác thường xuyên như dự toán, quyết toán, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm, giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn 5 năm, mà còn cung cấp thông tin, số liệu kịp thời cho công tác không thường xuyên theo yêu cầu cụ thể của các nhiệm vụ đột xuất. Bên cạnh việc khai thác báo cáo thực hiện của năm hiện hành và các năm trước, ứng dụng phần mềm cũng hỗ trợ nhiệm vụ ước số liệu thu chi ngân sách trên cơ cở các phân tích thống kê đã được cài đặt sẵn; hỗ trợ cơ quan tài chính trong công tác theo dõi số thu thuế cụ thể đến đối tượng thu qua việc kết nối truyền dữ liệu giữa các ngành thuế, hải quan, kho bạc nhà nước…

          Kết thúc khóa đào tạo tập huấn, cán bộ Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đã nắm bắt được thêm nhiều kỹ năng: khai thác báo cáo, thống kê số liệu, kiểm tra đánh giá số thu thuế… đồng thời, gặp gỡ giao lưu trao đổi với các cán bộ Tài chính thuộc các tỉnh, thành phố đã giúp ích rất nhiều trong quá trình học hỏi nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, qua đó nâng cao hiệu quả công việc đáp ứng yêu cầu quản lý Tài chính - Ngân sách trong tình hình mới./.

Đỗ Thị Thu Huyền – Phòng QLNS