Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Thông tư 71/2017 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nứơc năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020