Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 1 August 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
483/STC-QLG&CS
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
VB kem theo.rar 69.3 KB