Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hướng dẫn sử dụng hòm thư công vụ của tỉnh

Tin học thống kê
  • Mở trình duyệt Internet
  • Vào địa chỉ: mail.langson.gov.vn

 

 

  • Điền tài khoản của mình ví dụ: ndkhanh
  • Điền mật khẩu: ********
  • Kích vào: Đăng nhập

 

 

  • Sau khi đăng nhập, sẽ có giao diện như hình dưới

 

 

  • Để kiểm tra thư ta vào mục Thư đến
  • Để kiểm tra thư gửi đi ta vào mục Thư đã gửi
  • Để gửi một thư đi ta vào mục Soạn thư, điền địa chỉ người nhận thư, tiêu đề thư, nội dung thư, nếu có file đính kèm thì đính kèm rồi gửi