Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 12 April 2019
Tên công khai ngân sáchƯớc thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019
Mô tả

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019

Năm báo cáo
2017
Kỳ báo cáo
Quý 1
Thể loại báo cáo
Số liệu thực hiện dự toán ngân sách
Mã biểu mẫu
Biểu mẫu số B61 tại văn bản TT343
Số quyết định/VB Công bố
142/QĐ-STC
Ngày công bố