Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 23 April 2019
Tên công khai ngân sáchCân đối ngân sách địa phương  Quý I năm 2019
Mô tả
Năm báo cáo
2019
Kỳ báo cáo
2019
Thể loại báo cáo
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019
Mã biểu mẫu
Biểu mẫu số 59
Số quyết định/VB Công bố
198/TB-UBND
Ngày công bố
Attachment Size
TH-2019-3T-B59-TT343-20.xls 30 KB