Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 24 April 2019
Tên công khai ngân sáchQuyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2017
Mô tả
Năm báo cáo
2018
Kỳ báo cáo
2018
Thể loại báo cáo
Số liệu Quyết toán ngân sách
Mã biểu mẫu
B66
Số quyết định/VB Công bố
2747/QĐ-UBND
Ngày công bố
Attachment Size
QT-2017-N-B66-TT343-20.xls 51 KB