Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 1 August 2019
Tên công khai ngân sáchCông khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
Mô tả
Năm báo cáo
2019
Kỳ báo cáo
6 tháng
Thể loại báo cáo
Mã biểu mẫu
Biểu số 59/CK-NSNN
Số quyết định/VB Công bố
428/TB-UBND
Ngày công bố