Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo.

Thực hiện Quyết định số 2328/QĐ-UBND, ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 29/11/2019, Sở Tài chính tổ chức  Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Đến dự Hội nghị công bố Quyết định có Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Đoàn Thu Hà, Giám đốc Sở Tài chính, cùng toàn thể Lãnh đạo và công chức, người lao động Sở Tài chính.

Untitled.jpg

DSC04569.JPG

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Anh Yến

Tại Hội nghị Đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh  bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính đối với đồng chí Nguyễn Anh Yến.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định, phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Anh Yến.

DSC04572.JPG

Đồng chí Nguyễn Anh Yến – Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Anh Yến, Phó Giám đốc Sở phát biểu nhận nhiệm vụ cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và hứa sẽ cố gắng phấn đấu phát huy truyền thống của Ngành Tài chính, đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc Sở lãnh đạo cán bộ, công chức Sở Tài chính phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao./.

                                                                                                                     Đức Khánh

                                                                                                        Phòng Tin học và Thống kê