Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

V/v Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương