Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn nghiệp vụ kế toán đến các cơ quan, đơn vị chế độ kế toán hành chính sự nghiệp khối tỉnh theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và một số văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác kế toá

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng  cán bộ, công chức năm 2019. Sở Tài chính phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo tư vấn Thăng Long tổ chức hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn nghiệp vụ kế toán đến các cơ quan, đơn vị chế độ kế toán hành chính sự nghiệp khối tỉnh theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và một số văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác kế toán. Nội dung hướng dẫn công tác hạch toán, kế toán, công tác khóa sổ, chuyển nguồn và quyết toán năm NSNN và công tác quản lý, sử dụng nguồn các nguồn thu tại đơn vị.

Thời gian tập huấn: 03 ngày (từ ngày 24, 25, 26 tháng 4 năm 2018). Hội nghị tập huấn Khai mạc 8h00 ngày 24/4/2019.

hoinghi1.jpg

Đồng chí Nguyễn Hoàng Đỉnh – Chánh Văn phòng Sở Tài chính – Phát biểu khai mạc lớp Hội nghị tập huấn.

hoinghi2.jpg

Toàn cảnh hội nghị

hoinghi3.jpg

TS. Phạm Thị Thanh Vân, Trưởng Bộ môn Kế toán, kiểm toán công – Học Viện Hành chính công, - phổ biến các nội dung tại lớp tập huấn.

hoinghi4.jpg

Đồng chí Thái Thanh Tuấn – Đại diện Công ty Cổ phần Misa giải đáp các vướng mắc của học viên tại lớp tập huấn.

Thông qua Lớp tập huấn, các đồng chí tham dự sẽ nắm bắt được những điểm mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết toán và một số vướng mắc trong công tác quyết toán của phần mềm kế toán.

 

                                                              Vũ Thanh Tâm, phòng TCHCSN, Sở Tài chính.