Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 02/01/2020 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Tài chính. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiêm vụ công tác năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã đóng góp ý kiến, chỉ ra những vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục đối với những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực Tài chính, xử lý nguồn thu từ đấu giá tài sản công; hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi …

Chu tich.jpg

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những thành tích đã đạt được và đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Tài chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 lần đầu tiên tỉnh Lạng Sơn thu NSNN đạt 6.794,1 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 3.103,5 tỷ đồng đạt 146,3% dự toán Trung ương giao và đạt 117,1% dự toán tỉnh giao, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 29/12/2019 là  10.103,4 tỷ đồng, đạt 100,7% dự toán TW giao, bằng 91,9% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Tổng chi cân đối ngân sách địa phương là: 8.543,8 tỷ đồng, đạt 106,4% dự toán TW giao, bằng 97,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và dự án khác: 1.559,6 tỷ đồng, đạt 77,9% dự toán TW giao, bằng 69,9% dự toán HĐND tỉnh giao.

PGD.jpg

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019,

triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Trong năm qua Sở Tài chính đã có sự nỗ lực rất lớn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị: Ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Ngành Tài chính cần tập trung  triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành liên quan các Nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. Thực hiện tốt việc rà soát, giám sát đối với công tác quản lý thu chi ngân sách của các đơn vị sự dụng NS ngay từ khâu lập dự toán không để lãng phí nguồn lực tài chính. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra Tài chính và thanh tra nội bộ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ, đạo đức công vụ.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, các huyện thành phố cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

Toan canh.jpg

Thuong.jpg

Hình ảnh tại hội nghị

Nhân dịp này Sở Tài chính đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019./.

                                                                                                       Nguyễn Đức Khánh - Phòng TH&TK