Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Tài chính phối hợp với Báo Công Thương tuyên truyền về tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 320/VP-TH ngày 23/01/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp với Báo Công Thương xây dựng số báo tuyên truyền chuyên đề “Lạng Sơn - Chủ động kiến tạo môi trường đầu tư, hội nhập quốc tế” nhằm tuyên truyền những nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đến với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước,  nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn.

Để giúp Báo Công Thương hoàn thành ấn phẩm phát hành đúng vào dịp tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tháng 4 năm 2019. Ngày 03/4/2019, đồng chí Vũ Hoàng Quý – Phó Giám đốc Sở Tài chính cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn đã tổ chức làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, số liệu cho phóng viên Báo Công Thương.

nuong.jpg

Đồng chí Vũ Hoàng Quý – Phó Giám đốc Sở Tài chính, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn làm việc với phóng viên Báo Công Thương.

Trong buổi làm việc, đồng chí Vũ Hoàng Quý – Phó Giám đốc Sở Tài chính đã trao đổi một số nội dung về:

- Công tác phê duyệt và giải ngân các dự án đầu tư công, làm thế nào để nâng cao công tác quản lý các dự án đầu tư công nhằm giảm thiểu thất thoát ngân sách của nhà nước.

- Tình hình quản lý thu chi ngân sách và thẩm định các dự án, nhiệm vụ thuộc nguồn vốn ngân sách cấp.

- Tình hình triển khai công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, những giải pháp và kinh nghiệm để công tác thu ngân sách đạt hiệu quả cao.

Hoàng Nương – Phòng Quản lý ngân sách