Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Tài chính tham gia báo cáo tham luận tại Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018

Sáng ngày 9/4/2019, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, đại diện Phòng Tư pháp cấp huyện, đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

hoithao1.jpg

Đ/c Vũ Quang Hưng- Phó giám đốc Sở tư pháp chủ trì hội nghị

Trên cơ sở kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018, hội thảo đã nêu ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

          Tại hội thảo đã nghe 6 báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng, Phòng Tư pháp huyện Tràng Định, Phòng Tư pháp huyện Bình Gia.

ht2.jpg

Đ/c Phan Thị Bích Hạnh-Phó Chánh văn phòng Sở Tài chính trình bày

 báo cáo tham luận tại Hội thảo

          Thông qua hội thảo có thể thấy công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện về thể chế, xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, đồng bộ, khả thi, đáp ứng được yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

                                                                                                        Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng