Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019

Ngày 13/9/2019 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Truc tuyen.jpg

Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính - chỉ đạo tại hội nghị tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi

Dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh Lạng Sơn, được sự Ủy quyền của UBND tỉnh tại Công văn số 3719/VP-KTN ngày 10/9/2019 về việc ủy quyền chủ trì Hội nghị trực tuyến “Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019” có Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và chủ đầu tư dự án sử dụng vốn vay nước ngoài.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công chung và vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài của cả nước trong một số năm gần đây và năm nay là rất chậm. Trong 3 năm 2016-2018 tổng số vốn đầu tư từ nguồn vốn vay ODA vay ưu đãi nước ngoài 137.176 tỷ đồng đạt 74,53% dự toán Quốc hội giao. Đối với nguồn vốn đầu tư công NSNN 8 tháng đầu năm 2019 tỷ lệ giải ngân là 161.286 tỷ đồng mới đạt 37,92% so với kế hoạch Quốc hội giao, đạt 41,39% so với kế hoạch Thủ tướng giao. Đối với nguồn vốn ODA vốn vay ưu đãi nước ngoài tính đến ngày 31/8/2019 mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng đạt 10,7% kế hoạch quốc hội giao (60.000 tỷ đồng) và 15,7% vốn do Bộ KH&ĐT giao (40.735 tỷ đồng).

Đối với Lạng Sơn tỷ lệ giải ngân vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước tuy nhiên so với tổng số vốn được giao vẫn còn chậm, cụ thể: Lũy kế từ đầu năm 2019 tính đến ngày 10/9/2019 đã giải ngân cho 05 dự án đủ điều kiện thanh toán là 153.994 triệu đồng, trong đó: Vốn đưa vào cân đối NSTW là 148.721 triệu đồng, đạt 36,05% kế hoạch vốn Bộ KH&ĐT giao; vốn địa phương vay lại là 5.273 triệu đồng, đạt 21,69% địa phương giao và đạt 45,68% địa phương triển khai. Ngay khi có Quyết định giao kế hoạch Sở Tài chính đã thực hiện nhập dự toán trên hệ thống TABMIS đến từng dự án, để Kho bạc Nhà nước chủ động thanh toán cho các dự án. Bên cạnh một số dự án có tỷ lệ giải ngân cao, còn có một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân. Việc giải ngân chậm do một số nguyên nhân như: Việc phê duyệt thiết kế dự toán, ký kết hợp đồng phải chờ sự chấp thuận hoặc thư không phản đối của nhà tài trợ và các BQL trung ương; Trung ương chậm giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2019 của một số dự án; có dự án phải chờ Bộ Tài chính điều chính hình thức hạch toán từ ghi thu ghi chi sang rút dự toán.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân cũng như đưa ra những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong thời gian tới, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước được giao.

Chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá tầm quan trọng của công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nói chung, cũng như là vốn đầu tư từ vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội của đất nước năm 2019 cũng như ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cả giai đoạn 2019-20120. Để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài, các bộ, ngành địa phương, chủ đầu tư các dự án cần quan tâm làm tốt các thủ tục liên quan đến việc thực hiện dự án như công tác chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh dự án, công tác giải phòng mặt bằng ở các địa phương, tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng với các nhà thầu, việc phân khai giao vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo kịp thời.  

                                                                Nguyễn Mạnh Linh

                                                             Phòng Tài chính Đầu tư