Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tình hình thực hiện các công trình phòng học tại huyện Văn Quan thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn

Dự án đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 với mục tiêu là xây dựng mới phòng học kiên cố thay thế phòng tạm, phòng học nhờ ở các trường mầm non, trường tiểu học tại các xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-BCĐ ngày 25/12/2017 của Ban Chỉ đạo đề án KCH trường lớp học về việc phân công nhiệm vụ các thành viên ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020, trong đó Lãnh đạo Sở Tài chính được phân công chỉ đạo việc thực hiện Đề án tại huyện Văn Quan, theo Dự án được phê duyệt Quyết định 1784/QĐ-UBND ngày 27/9/2017, trên địa bàn huyện Văn Quan được đầu tư với quy mô 36 phòng học (11 điểm trường) trên tổng số 07 xã; với tổng giá trị lên đến 23.413 triệu đồng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao Sở Tài chính đã xây dựng Kế hoạch số 485/KH-STC ngày 20/3/2019 và chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Văn Quan thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra công trình phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa tại huyện Văn Quan. Qua kiểm tra các Sở, ban, ngành của tỉnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án.

DG1.jpg

Trường PTDTBT Tiểu học Đồng Giáp (Trường chính) tại thời điểm

tháng 3/2019 đang thi công đổ sàn mái tầng 2

TN.jpg

Trường tiểu học xã Trấn Ninh - Trường chính tại thời điểm

tháng 6/2019 đã thi công xong phần thô

HB.jpg

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Hòa Bình

tại thời điểm tháng 9/2019 đã bàn giao đưa vào sử dụng

 Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh cùng với sự cố gắng nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của chủ đâu tư, các đơn vị thi công, các nhà thầu huyện Văn Quan và các xã có công trình, cùng với việc thường xuyên theo dõi đôn đốc của các Sở, Ban, ngành của tỉnh tính đến nay đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 10/11 điểm trường đảm bảo đúng theo tiến độ chỉ đạo của UBND tỉnh, kịp thời khai giảng năm học 2019-2020 đảm bảo đúng mục tiêu của dự án; còn 01 điểm trường (Trường TH xã Tràng Sơn - bậc mầm non) do vướng mắc trong công tác chuẩn bị mặt bằng nên điểm trường này đến cuối tháng 5/2019 mới khởi công, dự kiến đến cuối tháng 9 năm 2019 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng.

DG2.jpg

Trường PTDTBT TH Đồng Giáp - Bậc mầm non - Trường chính

tại thời điểm tháng 9/2019 đã bàn giao đưa vào sử dụng

                                                                              Nguyễn Mạnh Linh

                                                                  Phòng Tài chính đầu tư