Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
58/QĐ-STC 03-03-2021 Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Mua sắm máy bàn, ghế Hội trường Sở Tài chính
184a/QĐ-STC 05-11-2019 Quyết đinh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy photocopy cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đợt 2)
2187/STC-QLG&CS 05-11-2019 V/v Thông báo mua sắm máy photocopy đợt 2 năm 2019 theo hình thức trực tiếp
180a/QĐ-STC 30-10-2019 Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Mua sắm máy photocopy cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đợt 2)
161/TB-STC 16-09-2019 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Phân hệ Quản lý dự toán – Tổng hợp báo cáo và quyết toán các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị xã phường thị trấn”
141/QĐ-STC 15-08-2019 QĐ Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu “Phân hệ khai thác báo cáo từ hệ thống dữ liệu tài chính”
62/QĐ-STC 22-04-2019 Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy photocopy cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
61/QĐ-STC 17-04-2019 Về việc chỉ định thầu Thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Mua sắm tập trung máy photocopy cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019”
178/TB-STC 14-12-2018 Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 09 xây lắp và cung cấp thiết bị âm thanh, nội thất công trình Trụ sở Sở Tài chính
2481/STC-HCSN 10-12-2018 V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy photocopy của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018.
205/QĐ-STC 07-12-2018 Thỏa thuận khung mua sắm tập trung và Quyết định phê duyệt kết quả LCNT gói thầu “ Mua sắm tập trung máy Photocopy của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018”
157/GM-STC 05-12-2018 Thông báo Mời dự thẩm định báo cáo HSMT gói thầu Mua sắm tập trung máy photocopy của các đơn vị tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018
Số: 148/GM-STC 28-11-2018 Thông báo Dự mở thầu các gói thầu Mua sắm tập trung máy photocopy của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018
201/QĐ-STC 28-11-2018 Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm giải pháp phần mềm quản lý tiền lương biên chế các đơn vị, sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn, máy chủ dữ liệu
170/TB-STC 26-11-2018 Thông báo mời thầu
Số: 188/QĐ-STC 16-11-2018 Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy photocopy của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2018