Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
10/TB-STC 18-01-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị xác định hệ số điều chỉnh giá đất
275/TB-STC 29-12-2022 Thống báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ trong công tác khám chữa bệnh.)
40/2022/QĐ-UBND 23-12-2022 Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024
22-12-2022 Báo cáo Ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2023
36/2022/QĐ-UBND 13-12-2022 Quyết định của UBND tỉnh Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
33/QĐ-UBND 12-12-2022 Quyết định của UBND tỉnh Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
34/2022/QĐ-UBND 12-12-2022 Quyết định của UBND tỉnh quy định Ban hành quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
255/TB-STC 30-11-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Trang thiết bị trạm quan trắc và cảnh báo phòng xa môi trường)
256/TB-STC 30-11-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản ( Máy móc trang thiết bị y tế)
32/2022/QĐ-UBND 18-11-2022 Thông báo Quyết định của UBND tỉnh quy định Về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
232/TB-STC 08-11-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng An ninh mạng và chòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)
235/TB-STC 08-11-2022 Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Thuốc bắc các loại).
233/TB-STC 08-11-2022 Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Máy móc trang thiết bị, thuốc, hoá chất, vật tư).
230/TB-STC 08-11-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Thiết bị Phòng cháy chữa cháy)
234/TB-STC 08-11-2022 Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Thiết bị thuộc dự án Phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội... ).
231/TB-STC 08-11-2022 Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (ô tô phục vụ tuần tra, kiểm soát).
228/TB-STC 07-11-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí.)
229/TB-STC 07-11-2022 Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Thiết bị phòng tin học trang bị cho các trường học)).
2878/PĐ-STC 26-10-2022 Phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
2805/STC-QLGCS&DN 19-10-2022 V/v xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
223/TB-STC 17-10-2022 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
220/TB-STC 13-10-2022 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; bước giá và tiền đặt trước thực hiện đấu gái tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước ( Xe ô tô).
214/TB-STC 10-10-2022 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý III năm 2022
204/TB-STC 06-10-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) thuộc phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
2941/TB-BCH 25-09-2022 Thông báo Kêt quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
3899/QĐ-BĐBT 16-09-2022 Thông báo Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn
691/TB-CSKT 14-09-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước
2736/TB-BCH 09-09-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
22/2022/QĐ-UBND 15-08-2022 Thông báo Quyết định của UBND tỉnh Quy địnhthời hạn gửi báo cáo quyết toánvốn đầu tư côngnguồnngân sách nhà nước theo năm ngân sách thuộc ngân sách của Uỷban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định vàrathông
144/TB-STC 01-08-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là xe ô tô đã có Quyết định thanh lý (đợt 3)
135/TB-STC 18-07-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
127/TB-STC 08-07-2022 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý II năm 2022
08/2022/NQ-HĐND 07-07-2022 Thông báo Nghị quyết Quy định thưởng vượt thus ovới dự toán từcác khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022
125/TB-STC 02-07-2022 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật các vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
120/TB-STC 27-06-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản ( Dự toán các hạng mục dự án: Tổng điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Lạng)
113/TB-STC 24-06-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thiết bị dự án Nâng cấp hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (Data center) năm 2022)
104/TB-STC 08-06-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản
14/2022/QĐ-UBND 08-06-2022 Thông báo Quyết định của UBND tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
71/TB-STC 14-05-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản ( Dự toán các hạng mục nhiệm vụ: Triển khai xây dựng Nền tảng số quản lý giá kết nối với Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số.)
64/TB-STC 04-05-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
53/TB-STC 08-04-2022 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý I năm 2022
53/TB-STC 08-04-2022 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý I năm 2022
51/TB-STC 07-04-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
33/TB-STC 15-03-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Dự toán các hạng mục dự án: Xây dựng khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn)
441/QĐ-UBND 14-03-2022 Thông báo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn"
464/STC-QLNS 04-03-2022 Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022.
22/TB-STC 25-02-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (động sản)
39/KH-UBND 21-02-2022 Thông báo Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2022
19/TB-STC 17-02-2022 Thông báo Về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm định giá nhà nước theo hình thức trực tuyến.
40/BC-UBND 28-01-2022 Báo cáo Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021
10/TB-STC 20-01-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
155/STC-QLGCS&DN 17-01-2022 V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “mua 06 xe ô tô bán tải chuyên dùng”
03/2022/QĐ-UBND 12-01-2022 Thông báo Quyết định của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
03/TB-STC 10-01-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở Tài chính
02/TB-STC 05-01-2022 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý IV năm 2021
236/TB-STC 07-12-2021 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
327/QĐ-STC 06-12-2021 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
3518/TB-STC-QLG,CS&DN 30-11-2021 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “mua 06 xe ô tô tải chuyên dùng
3227/STC-QLGCS&DN 05-11-2021 V/v xin ý kiến góp ý đối với các dự thảo Tờ trình và dự thảo quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
3140/STC-QLGCS&DN 28-10-2021 V/v xin ý kiến góp ý đối với các dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mức thu, chế độ quản lý thu nộp một số khoản phí
Thông báo Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 04-10-2021 Thông báo đường link Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.
81/KH-STC 04-10-2021 Thông báo Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
2659/STC-QLGCS&DN 15-09-2021 V/v đăng thông tin dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
196/TB-HĐTĐGĐ 13-09-2021 Thông báo Kết quả thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự á n: Đầu tư xây dựng Cầu Thác Mạ (Cầu 17/10), thành phố Lạng Sơn, địa phận xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
189/TB-STC 31-08-2021 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trạm y tế xã Tú Đoạn (cũ) tại thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
116/TB-STC 06-08-2021 Thông báo Về việc công bố “Đường dây nóng” tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.
119/TB-STC 18-06-2021 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (động sản).
113/TB-STC 10-06-2021 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý II năm 2021
111/TB-STC 10-06-2021 Kết quả thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020(Điện lực)
105/TB-STC 27-05-2021 Thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chứcthẩm định giá là thiết bị, vật liệu thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên hồ Phai Loạn
103/TB-STC 19-05-2021 Thông báo Kết quả thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020(Sở Nội vụ)
102/TB-STC 19-05-2021 Thông báo Kết quả thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020(Sở Giáo dục)
101/TB-STC 18-05-2021 Thông báo Kết quả thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020(Sở Công Thương)
100/TB-STC 18-05-2021 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư Nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2020
1028/STC-VP 07-05-2021 Thông báo Tổng hợp danh sách, Phiếu đăng ký dự thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Tài chính
88/TB-STC 28-04-2021 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021 28-04-2021 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 của Sở Tài chính
77/TB-STC 20-04-2021 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2020 (Văn phòng tỉnh Uỷ)
76/TB-STC 20-04-2021 Thông báo Kết quả thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020
75/TB-STC 15-04-2021 Thông báo Kết quả thẩm định quyết toán các vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020
75/TB-STC 15-04-2021 Thông báo Kết quả thẩm định quyết toán các vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020
74/TB-STC 14-04-2021 Thông báo một số nội dung lưu ý khi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
73/TB-STC 12-04-2021 Thông báo giá sàn hàng tịch thu sung quỹ nhà nước Quý I-2021
65/TB-STC 06-04-2021 Thông báo Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
740/STC-QLNS 05-04-2021 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021
83/QĐ-STC 22-03-2021 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, năm 2021
48/TB-STC 12-03-2021 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ án Trịnh Đức Thọ
35/TB-STC 18-02-2021 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (03 xe ô tô theo BB bàn giao số 15/2020)
08/KH-STC 15-01-2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021
09/TB-STC 13-01-2021 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất Trạm y tế (cũ) tại thôn Kéo Quân,xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
64/PĐ-STC 12-01-2021 Phát động Phong trào thi đua 2021 của Sở Tài chính
08/TB-STC 11-01-2021 Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý IV năm 2020
2761/STC-VP 23-12-2020 V/v cung cấp danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Công khai ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 19-12-2020 Công khai ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
186/TB-STC 15-12-2020 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là quyền sử dụng khu đất Đội Thuế xã Minh Sơn (cũ), tại thôn Đồn Vang, xã Minh Sơnvà khu đất Đội Thuế xã Hồ Sơn(cũ), tại thôn Phố Vị, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh LạngSơn
174/TB-STC 07-12-2020 Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và bước giá thực hiện đấu giá xe ô tô thanh lý (đợt 2).
2559/STC-VP 01-12-2020 V/việc Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân cán bộ, công chức và người lao động năm 2020
170/TB-STC 30-11-2020 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (ông Vũ Hoàng Quý)
169/TB-STC 26-11-2020 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là xe ô tô đã có Quyết định thanh lý (đợt 2)
2422/QĐ-UBND 24-11-2020 Thông báo Quyết định Về việc phê duyệt điều hòa thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn các dự án quy hoạch)