Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
15-05-2022 Lịch công tác tháng 5 năm 2022 của Lãnh đạo Sở Tài chính
15-04-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 04/2022
15-03-2022 Lịch công tác tháng 03 năm 2022 của LĐ Sở Tài chính
15-12-2021 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 12/2021
Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 11/2021 15-11-2021 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 11/2021
Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 10/2021 15-10-2021 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 10/2021
Lịch công tác tháng 9/2021 của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở 15-09-2021 Lịch công tác tháng 9/2021 của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở
Lịch công tác tháng 8 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính 15-08-2021 Lịch công tác tháng 8 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 7 năm 2021 30-07-2021 Lịch công tác tháng 7 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 6 năm 2021 02-07-2021 Lịch công tác tháng 6 của LĐ Sở
Lịch công tác tháng 4 năm 2021 28-04-2021 Lịch công tác tháng 4 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 3 năm 2021 15-03-2021 Lịch công tác tháng 3 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 2 năm 2021 15-02-2021 Lịch công tác tháng 2 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 1 năm 2021 15-01-2021 Lịch công tác tháng 1 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
15-11-2020 Lịch công tác tháng 11 của Lãnh đạo Sở
15-09-2020 Lịch công tác tháng 9 của Lãnh đạo sở
15-07-2020 Lịch công tác tháng 7 của Lãnh đạo sở
15-06-2020 Lịch công tác tháng 6 của LĐ Sở
15-05-2020 Lịch công tác tháng 5 2020 của Lãnh đạo sở
15-03-2020 Lịch công tác tháng 3 của LĐ Sở
15-02-2020 Lịch công tác tháng 2 2020 của Lãnh đạo sở
15-01-2020 Lịch công tác tháng 1 2020 của Lãnh đạo sở