Skip to main content

Toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
10-02-2023 Lịch công tác của LĐ Sở từ 06/02 đến 15/02/2023
28-01-2023 Lịch công tác của LĐ Sở từ 27/01 đến 03/02/2023
20-01-2023 Lịch công tác của LĐ Sở từ 15/01 đến 26/01/2023
26-12-2022 Lịch công tác của LĐ sở từ 24-31/12/2022
22-12-2022 Lịch công tác của LĐ sở từ 19-23/12/2022
08-12-2022 Lịch công tác của LĐ Sở từ 5/12-12/12/2022
22-11-2022 Lịch công tác của LĐ Sở từ 21/11/27/11/2022
10-11-2022 Lịch công tác của LĐ Sở từ 7/11-13/11/2022
02-11-2022 Lịch công tác của LĐ Sở tuần từ 31/10/2022 - 6/11/2022
25-10-2022 Lich công tác của Lãnh đạo Sở Tuần từ 24/10-28/10/2022
05-10-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 01/10-7/10/2022
20-09-2022 Lịch công tác tuần từ 26/9-30/9/2022 của LĐ Sở Tài chính
15-09-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 12/9-18/9/ 2022
08-09-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 05/8-11/9 2022
08-08-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 08/8-14/8 2022
03-08-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 01/8-7/8 2022
27-07-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 25/7-31/7 2022
20-07-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 18/7-24/7 2022
13-07-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 11/7-15/7 2022
03-07-2022 Lịch công tác tuần từ 1/7-10/7 của Lãnh đạo sở
15-06-2022 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tháng 06/2022
15-05-2022 Lịch công tác tháng 5 năm 2022 của Lãnh đạo Sở Tài chính
15-04-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 04/2022
15-03-2022 Lịch công tác tháng 03 năm 2022 của LĐ Sở Tài chính
15-12-2021 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 12/2021
Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 11/2021 15-11-2021 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 11/2021
Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 10/2021 15-10-2021 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 10/2021
Lịch công tác tháng 9/2021 của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở 15-09-2021 Lịch công tác tháng 9/2021 của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở
Lịch công tác tháng 8 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính 15-08-2021 Lịch công tác tháng 8 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 7 năm 2021 30-07-2021 Lịch công tác tháng 7 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 6 năm 2021 02-07-2021 Lịch công tác tháng 6 của LĐ Sở
Lịch công tác tháng 4 năm 2021 28-04-2021 Lịch công tác tháng 4 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 3 năm 2021 15-03-2021 Lịch công tác tháng 3 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 2 năm 2021 15-02-2021 Lịch công tác tháng 2 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 1 năm 2021 15-01-2021 Lịch công tác tháng 1 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
15-11-2020 Lịch công tác tháng 11 của Lãnh đạo Sở
15-09-2020 Lịch công tác tháng 9 của Lãnh đạo sở
15-07-2020 Lịch công tác tháng 7 của Lãnh đạo sở
15-06-2020 Lịch công tác tháng 6 của LĐ Sở
15-05-2020 Lịch công tác tháng 5 2020 của Lãnh đạo sở
15-03-2020 Lịch công tác tháng 3 của LĐ Sở
15-02-2020 Lịch công tác tháng 2 2020 của Lãnh đạo sở
15-01-2020 Lịch công tác tháng 1 2020 của Lãnh đạo sở