Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
26-12-2022 Lịch công tác của LĐ sở từ 24-31/12/2022
22-12-2022 Lịch công tác của LĐ sở từ 19-23/12/2022
08-12-2022 Lịch công tác của LĐ Sở từ 5/12-12/12/2022
22-11-2022 Lịch công tác của LĐ Sở từ 21/11/27/11/2022
10-11-2022 Lịch công tác của LĐ Sở từ 7/11-13/11/2022
02-11-2022 Lịch công tác của LĐ Sở tuần từ 31/10/2022 - 6/11/2022
25-10-2022 Lich công tác của Lãnh đạo Sở Tuần từ 24/10-28/10/2022
05-10-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 01/10-7/10/2022
20-09-2022 Lịch công tác tuần từ 26/9-30/9/2022 của LĐ Sở Tài chính
15-09-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 12/9-18/9/ 2022
08-09-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 05/8-11/9 2022
08-08-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 08/8-14/8 2022
03-08-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 01/8-7/8 2022
27-07-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 25/7-31/7 2022
20-07-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 18/7-24/7 2022
13-07-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tuần từ 11/7-15/7 2022
03-07-2022 Lịch công tác tuần từ 1/7-10/7 của Lãnh đạo sở
15-06-2022 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tháng 06/2022
15-05-2022 Lịch công tác tháng 5 năm 2022 của Lãnh đạo Sở Tài chính
15-04-2022 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 04/2022
15-03-2022 Lịch công tác tháng 03 năm 2022 của LĐ Sở Tài chính
15-12-2021 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 12/2021
Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 11/2021 15-11-2021 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 11/2021
Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 10/2021 15-10-2021 Lịch công tác của Giám đốc, phó Giám đốc Sở tháng 10/2021
Lịch công tác tháng 9/2021 của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở 15-09-2021 Lịch công tác tháng 9/2021 của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở
Lịch công tác tháng 8 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính 15-08-2021 Lịch công tác tháng 8 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 7 năm 2021 30-07-2021 Lịch công tác tháng 7 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 6 năm 2021 02-07-2021 Lịch công tác tháng 6 của LĐ Sở
Lịch công tác tháng 4 năm 2021 28-04-2021 Lịch công tác tháng 4 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 3 năm 2021 15-03-2021 Lịch công tác tháng 3 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 2 năm 2021 15-02-2021 Lịch công tác tháng 2 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
Lịch công tác tháng 1 năm 2021 15-01-2021 Lịch công tác tháng 1 năm 2021 của LĐ Sở Tài chính
15-11-2020 Lịch công tác tháng 11 của Lãnh đạo Sở
15-09-2020 Lịch công tác tháng 9 của Lãnh đạo sở
15-07-2020 Lịch công tác tháng 7 của Lãnh đạo sở
15-06-2020 Lịch công tác tháng 6 của LĐ Sở
15-05-2020 Lịch công tác tháng 5 2020 của Lãnh đạo sở
15-03-2020 Lịch công tác tháng 3 của LĐ Sở
15-02-2020 Lịch công tác tháng 2 2020 của Lãnh đạo sở
15-01-2020 Lịch công tác tháng 1 2020 của Lãnh đạo sở