Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bàn giao công trình điện từ UBND tỉnh Lạng Sơn sang Công ty Điện lực Lạng Sơn quản lý.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 17/12/2019 về việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo và ủy quyền cho Sở Công Thương, Sở Tài chính và Công ty Điện lực Lạng Sơn tiến hành bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Ban giao1.jpg

 Ngày 23/7, thực hiện sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Công Thương và Công ty Điện lực Lạng Sơn đã ký kết bàn giao tài sản các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý. Đài PTTH Lạng Sơn có 3 trạm biến áp nằm trong danh mục 14 công trình điện bàn giao (đợt 1) được mời làm cơ quan chứng kiến.

Ban giao 2.jpg

Theo đó, Sở Tài chính, Sở Công Thương đã ký kết bàn giao 14 công trình điện trên địa bàn tỉnh từ UBND tỉnh Lạng Sơn sang Công ty Điện lực Lạng Sơn gồm: Đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp với tổng trị giá tài sản trên 62 tỷ đồng. Việc bàn giao tài sản là các công trình điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm thực hiện quản lý tập trung, đúng chuyên ngành.

Tính đến thời điểm này, Lạng Sơn là một trong 3 tỉnh đầu tiên thực hiện bàn giao tài sản công trình điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với số lượng lớn nhất cả nước với 14 công trình, tỉnh Hà Nam 02 công trình và tỉnh Bắc Kạn 01 công trình./.

 

Phạm Thị Thu Trang – Phòng Quản lý Giá, công sản và doanh nghiệp