Thực hiện Công văn số 938/UBND-KGVX ngày 4/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 07/8/2020, Chi đoàn Sở Tài chính được sự cho phép của Đảng ủy Tài chính, đã phát động và kêu gọi cán bộ, công chức và người lao động của Sở tham gia quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đình Lập. Kết quả đã quyên góp được tổng số tiền là 12.200.000 đồng, Chi đoàn Sở Tài chính sử dụng số tiền này để mua khẩu trang y tế, nước sát khuẩn nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Sáng ngày 09/8/2020, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tổ chức trao tặng vật phẩm cho Huyện đoàn Đình Lập với số lượng gồm 02 thùng khẩu trang y tế kháng khuẩn (5.000 cái), 06 thùng nước sát khuẩn (72 chai dung dịch sát khuẩn, 36 lít).

Đây là hành động mang ý nghĩa nhân văn phù hợp với truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đối với nhân dân huyện Đình Lập nói riêng và cộng đồng nói chung trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

 Một số hình ảnh quyên góp, ủng hộ của cán bộ, công chức và người lao động tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn do Chi đoàn Sở Tài chính phát động và hình ảnh trao quà tại huyện Đình Lập.

cvid1.jpg

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở ủng hộ.

cvid2.jpg

Đồng chí Nguyễn Anh Yến – Phó Giám đốc Sở Tài chính ủng hộ.

cv3.jpg

Công chức phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp ủng hộ.

cv4.jpg

Công chức phòng Thanh tra  ủng hộ

 

cv5.jpg

Công chức phòng Quản lý ngân sách ủng hộ.

cv6.jpg

Công chức, người lao động Văn phòng Sở Tài chính ủng hộ.

cv7.jpg

Đồng chí Đào Văn Thành – Phó Chánh Thanh tra, Phụ trách Thanh tra Sở, Chủ tịch Hội cựu binh Sở Tài chính ủng hộ.

cv8.jpg

Công chức phòng Tài chính Đầu tư ủng hộ.

cv9.jpg

Công chức phòng Quản lý giá, công sản và Doanh nghiệp ủng hộ

cv10.jpg

 

Đại diện Sở Tài chính trao tặng tại Huyện Đình Lập.

 

           

                                                                                                Phan Thị Mai Hương

                                                                                              Phòng Tài chính HCSN

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).