Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong những ngày gần đây và thực hiện các Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 938/UBND-KGVX ngày 4/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Sáng ngày 5/8/2020 lãnh đạo Sở Tài chính đã tiến hành họp, nghiêm túc triển khai tăng cướng các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động.

Chong dich.jpg

Sở Tài chính họp triển khai phòng, chống dịch Covid-19

- Tuyên truyền cán bộ, công chức và người lao động có quan hệ với những người đi từ vùng dịch Đà Năng, Quảng Nam và huyện Đình Lập nơi đã có người nhiễm virus Covid-19 thực hiện khai báo Y tế theo quy định.

- Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt Bluezone, là ứng dụng cảnh báo người dùng tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giúp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tiếp tục bố trí nước sát khuẩn tại cửa ra vào cơ quan, cầu thang , thực hiện đeo khẩu trang nơi đông người, nơi công cộng, thực hiện mở sổ theo dõi đo thân nhiệt công chức và người lao động cơ quan hàng ngày và khách đến quan hệ công tác.

- Bám sát tình hình, bình tĩnh và chủ động ứng phó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; quyết tâm ngăn chặn, không để dịch xuất hiện, lây lan trên diện rộng.

- Chủ động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt thì thông báo để được kiểm tra, xét nghiệm.

                                                                                              Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng