Ngày 07/12/2020, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; thành phần dự hội nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Kế toán trưởng và các Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh quản lý; Lãnh đạo UBND các huyện, Lãnh đạo các Phòng: Kế hoạch - Tài chính, Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên môi trường cấp huyện tham dự.

HN1_1.jpg

(Ông Đỗ Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị)

Tại Hội nghị, các học viên đã được cập nhật, trao đổi, học tập các quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN; quy định đặt hàng, đấu thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; công tác quản lý NSNN về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức trong việc triển khai thực hiện các quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

HN2_1.jpg

(Toàn cảnh Hội nghị tập huấn)

Thông qua Hội nghị tập huấn, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công khác; Trách nhiệm của cơ quan theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý và tính chất đặc thù của từng lĩnh vực chuyên ngành và pháp luật có liên quan; từ đó nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng dịch vụ công, nâng cao hiệu quả của việc sử dụng ngân sách nhà nước./.

      

                                                                                                    Nguyễn Tiến Đạt

                                                                                             Phòng Tài chính HCSN