Ngày 08/01/2021, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

HNTC.jpg

Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Trưởng: Cục Thuế, Cục Hải Quan và Lãnh đạo một số phòng, ban của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống ngành Tài chính.

Tại Hội nghị, Bộ Tài chính đã đánh giá năm 2020, nhiệm vụ tài chính - NSNN được triển khai trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, nhưng vượt qua mọi khó khăn, ngành Tài chính đã đoàn kết, đồng lòng, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sách tài khóa, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2020 ở mức cao nhất. Đến hết tháng 12/2020, tổng thu cân đối NSNN ước đạt hơn 1.507 nghìn tỷ đồng, bằng 98% dự toán, tăng gần 184 nghìn tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10, 11/2020); trong đó thu nội địa đạt gần 100% dự toán, thu từ dầu thô đạt 98,3% dự toán, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 93,8% dự toán. Tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020, tổng thu NSNN đạt 6,89 triệu tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch; trong đó tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN tăng từ 68% bình quân giai đoạn 2011 - 2015 lên 85,5% năm 2020. Tổng chi ngân sách ước khoảng hơn 1.781 nghìn tỷ đồng, đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn; trong đó NSNN đã chi trên 18 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân vượt qua tác động của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37 và 42 của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao ngành Tài chính đã nghiêm túc triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19; chủ động tham mưu ban hành nhiều cơ chế, chính sách ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19 và khắc phục thiên tai, ổn định sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nền kinh tế; khai kịp thời nhiều giải pháp linh hoạt như miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ kịp thời cho sản xuất, kinh doanh phục hồi và phát triển; chủ động, sáng tạo trong điều hành ngân sách đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra; đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong điều hành chính sách vĩ mô đặc biệt là chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát ở mức thấp, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. 

Năm 2021 được dự báo tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là đại dịch Covid-19 gây tác động trực tiếp và gián tiếp đến ngành Tài chính, chính vì thế, Thủ tướng yêu cầu ngành Tài chính cần tiếp tục nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trong năm 2021 và những năm tiếp theo; tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về tài chính gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực thi, phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả tổng thể của hệ thống tài chính - NSNN, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2021 và những năm tiếp theo gắn với mục tiêu nhất quán về kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. 

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh 9 nhiệm vụ trọng tâm ngành Tài chính cần thực hiện trong năm 2021, đó là: bám sát phương châm hành động của Chính phủ để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật và các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực tài chính - NSNN; làm tốt công tác quản lý thu NSNN bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, tăng cường công tác chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, buôn lậu và gian lận thương mại; điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường quản lý giá, thị trường góp phần kiểm soát, ổn định vĩ mô, thực hiện các giải pháp bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả thị trường nhất là dịp tết Nguyên đán; phát triển đồng bộ và nâng cao chất lượng thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cấu trúc, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tăng cường quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài chính có tầm, có tâm, tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; chủ động hội nhập tài chính quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

                                                                       Nguyễn Thu Hường – Phòng QLNS