Ngày 07/01/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021.

Dự tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lâm Thị  Phương Thanh,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng tham dự.

Hoinghi_0.jpg

Đồng chí Lâm Thị  Phương Thanh,Ủy viên Trung ương Đảng,

 Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe dự thảo Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh xác định phương châm hành động của năm 2021 là: Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá, với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành: Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; Thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã; Phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, có khát vọng vươn lên; Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác...

Để đạt được những mục tiêu đề ra, dự thảo xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ yếu: tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 để đạt được “Mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế; quản lý, điều hành ngân sách nhà nước đúng quy định; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường thông tin, truyền thông, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội của tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được năm 2020, các khó khăn, hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trong toàn tỉnh, sự quản lý, điều hành quyết liệt, có hiệu quả của UBND tỉnh và chính quyền các cấp trong năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Bước vào năm 2021, các cấp, ngành tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021 để tạo ra chuyển biến rõ nét; tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính… Cùng đó, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có tết; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công, các lực lượng vũ trang; thực hiện tốt công tác bình ổn giá thị trường; tổ chức tết trồng cây tránh phô trương, hình thức; tổ chức lễ hội xuân đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm./.

                                                                                                         Đỗ Thị Thu Huyền – Phòng QLNS