Chiều ngày 14/01/2021, tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp.

Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp gồm 08 đơn vị, trong đó Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh là Trưởng cụm, Sở Tài chính là Phó trưởng Cụm thi đua năm 2020 và 06 đơn vị thành viên gồm: Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh. Sau khi nghe nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm thi đua; các đơn vị thành viên trong cụm đã trao đổi, tham gia ý kiến đóng góp cho báo cáo, bổ sung phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2021.

TDKT1.jpg

     Ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Yến, Phó Giám đốc Sở Tài chính, đơn vị Cụm phó Cụm thi đua trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng mà Cụm thi đua đã đạt được trong năm 2020, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng trong cụm. Đồng chí cũng nêu rõ một số nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện tốt hơn trong năm 2021, trong đó tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trong năm 2021, cụ thể: Phong trào thi đua thực hiện công tác Bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn…, tiếp tục thực hiện 4 phong trào thi đua lớn của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh phát động:  “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019- 2025;Quan tâm tổ chức các phong trào thi đua trong ngành, trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác khen thưởng theo thẩm quyền, kịp thời đề xuất khen thưởng, trong đó chú trọng đến đối tượng là người lao động trực tiếp. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Đồng chí đề nghị đơn vị Trưởng cụm thi đua năm 2021 tiếp tục nghiên cứu, tổ chức đa dạng các hoạt động trong cụm thi đua, tổ chức các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trong toàn cụm.

Tại Hội nghị tổng kết, Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp đã thống nhất bình xét, đánh giá kết quả thi đua của các đơn vị trong cụm, theo đó: Văn phòng HĐND tỉnh là đơn vị dẫn đầu cụm, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Cờ thi đua; Sở Nội vụ là đơn vị xếp thứ Nhì cụm thi đua, Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị xếp thứ Ba cụm thi đua để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

TDKT2.jpg

Cũng tại Hội nghị này, Cụm thi đua đã bầu Sở Tài chính làm đơn vị Trưởng cụm thi đua năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị Phó trưởng Cụm thi đua năm 2021 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021./.

 

                                        Nguyễn Hoàng Đỉnh, Sở Tài chính