Ngày 28/01/2021, Sở Tài chính tổ chức  Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Đến dự Hội nghị công bố Quyết định có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đường Thị Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Đảng ủy Tài chính, Lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính.

Đồng chí Đường Thị Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định số 368/QĐ-UBND, ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính đối với ông Nguyễn Văn Lực. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/02/2021.

Untitled2_0.jpg

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính cho ông Nguyễn Văn Lực

 

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định, phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Lực; Bày tỏ sự tin tưởng, với cương vị công tác mới đồng chí Nguyễn Văn Lực sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Sở Tài chính tích cực tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước  những lĩnh vực của ngành Tài chính.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Lực cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo UBND tỉnh và nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề, thử thách của bản thân trên cương vị công tác mới, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Untitled_0.jpg

Ban Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng đồng chí Tân Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lực

Cũng tại hội nghị đồng chí Vũ Hoàng Quý, Giám đốc Sở Tài chính thay mặt các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở hứa với các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Giám đốc của Sở sẽ phát huy truyền thống của Ngành Tài chính, đoàn kết lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao./.  

                                                                                                                        Đức Khánh- Văn phòng Sở