Chiều ngày 26 tháng 01 năm 2021 Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo một số sở, ban ngành; Lãnh đạo thanh tra các Sở và Lãnh đạo thanh tra của 11 huyện, thành phố. Hội nghị đã đánh giá kết quả đã đạt được của công tác thanh tra năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2021.

Tại Hội nghị Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã trao tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho 13 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích trong công tác thanh tra năm 2020; Tập thể Thanh tra Sở Tài chính và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Hà cũng đã vinh dự được tặng Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra

Ha1.jpg

(Hình ảnh: Ông Lương Trọng Quỳnh Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị)

NHa2.jpg

(Hình ảnh: Lãnh đạoThanh tra tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc  trong năm 2020)

 

                                                                               Nguyễn Thị Hà, Thanh tra viên Sở Tài chính