Ngày 16/7/2021, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự có đồng chí Đoàn Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo và Trưởng các phòng chuyên môn của các đơn vị: Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Trong 6 tháng đầu năm 2021 cả nước đã thực hiện thu ngân sách nhà nước ước đạt 781.000 nghìn tỷ đồng đạt 58% kế hoạch giao, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020. Thực hiện chi ngân sách nhà nước 694.000 tỷ đồng, như vậy tổng thể về cân đối thu chi ngân sách Trung ương bội chi khoảng 63.000 tỷ đồng. Có được kết quả trên nhờ sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp. Những tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tuy nhiên, ngành tài chính đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính, ngân sách nhà nước. Điều hành thu, chi ngân sách chủ động, linh hoạt, kịp thời ứng phó với đại dịch, ổn định đời sống nhân dân. Thị trường tài chính tiếp tục tăng trưởng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính đã đặt ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong đó, tiếp tục kiên định thực hiện thắng lợi mục tiêu kép - vừa tập trung phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Theo đó, sẽ điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ chủ động, thận trọng. Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành tài chính đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Chia sẻ với những khó khăn mà ngành và cả nước đang phải đối mặt khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái đề nghị toàn ngành cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tài khóa để trình Chính phủ phê duyệt, rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng. Phối hợp với các đơn vị có liên quan như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước triển khai có hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và chủ sử dụng lao động gặp khó khăn trong dịch Covid-19. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị toàn ngành cần tập trung rà soát các thể chế còn gây tắc gẽn cho nền kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính cho thu hút đầu tư, kinh tế số và thương mại điện tử. Tăng cường quản lý nguồn thu, nắm chắc nguồn thu. Các địa phương cần vào cuộc quyết liệt để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Quốc hội giao. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện phân cấp phân quyền gắn với việc tăng cường kiểm tra giám sát của ngành chuyên môn. Theo dõi diễn biến giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu để kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn, kiểm soát giá.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm đạt 5.738 tỷ đồng, đạt 101,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 98,4% dự toán tỉnh giao, tăng 88,7% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đạt 4.302.836 triệu đồng, đạt 40,1% dự toán giao, bằng 96,1% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2021, UBND tỉnh Lạng Sơn xác định cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Chủ động thúc đẩy và nâng cao năng lực hoạt động thông quan xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định. Chủ động dành nguồn kinh phí để chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết liệt chỉ đạo, xem xét xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Xây dựng định mức chi thường xuyên, phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh./.

                                                           Trung Hiếu – Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính