Sáng ngày 15/12/2021, tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua Số 2 - Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2021. Dự Hội nghị có Thanh tra Sở Tài chính - đơn vị Cụm Trưởng, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư - đơn vị Cụm Phó và 07 đơn vị thành viên trong Cụm gồm Thanh tra các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công Nghệ, Sở Xây Dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Ban dân tộc. Đồng chí Lê Hùng Cường - Chánh Thanh tra Sở Tài chính - Trưởng Cụm Thi đua thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2021 của Cụm; các đơn vị thành viên trong cụm đã trao đổi, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung dự thảo báo cáo.

DSC05521_0.JPG

Ảnh: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tại Hội nghị tổng kết, Cụm thi đua số 2 - Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã thống nhất bình xét khen thưởng năm 2021 của các đơn vị trong cụm, đồng thời đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh xem xét tặng giấy khen đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021./.

Phan Thị Bích Hạnh - Thanh tra Sở Tài chính