Ngày 10/01/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022.

Dự tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng tham dự

HN1.jpg

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe dự thảo Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, năm 2022 UBND tỉnh tiếp tục xác định phương châm hành động là: Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá, với 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Tiếp tục xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả của các cơ chế, chính sách để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của tỉnh, tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; Phát triển kinh tế nhanh, toàn diện các lĩnh vực; Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, thực chất; Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường ổn định cho phát triển; Chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc, ý chí đoàn kết vươn lên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...

Để đạt được những mục tiêu đề ra, dự thảo xây dựng 11 nhóm các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ yếu: Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, tập trung thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7 - 7,5%; Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định; Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học;Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;  Củng cố quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu nhất trí cao với đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, dự báo tình hình năm 2022 và các nội dung dự thảo Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo: Nhiệm vụ hàng đầu trong năm 2022 vẫn phải là quan tâm thực hiện hiện tốt chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19”, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân; giữ vững  “vùng xanh” tại các cửa khẩu để đảm bảo thông quan hàng hoá. Đồng thời nhấn mạnh: Trước mắt, các cấp, ngành quan tâm, tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón tết gắn với kiểm soát tốt dịch bệnh; đảm bảo các chính sách an sinh; tổ chức ra quân đầu xuân, tạo khí thế để thúc đẩy sản xuất; chủ động chuẩn bị các nội dung để trình kỳ họp HĐND tỉnh dự kiến sẽ tổ chức trong khoảng cuối tháng 2/2022./.

                                                                          Đỗ Thị Thu Huyền – Phòng QLNS