Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ngày 07/7/2020, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về sơ kết công tác tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

TT1.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và Trưởng các phòng chuyên môn của đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh

TT2.jpg

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại Hội nghị, Bộ Tài chính đánh giá trong bối cảnh hết sức khó khăn, ngành Tài chính đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính – ngân sách nhà nước đã đề ra; điều hành thu, chi ngân sách chủ động ứng phó với dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép; góp phần quan trọng thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân; duy trì được mức tăng trưởng kinh tế cao hơn so với nhiều nước trên thế giới, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

TT3.jpg

Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chỉ ra các nhiệm vụ quan trọng chủ yếu cần tập trung thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 như sau: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế; Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020; quyết tâm thu đạt mức cao nhất dự toán Quốc hội quyết định; Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, nợ của chính quyền địa phương; Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường; tiếp tục phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính; Đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản,...; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán; Chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế; Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách nhà nước năm 2020, trong 6 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước tích cực, chủ động, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí ngân sách; quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh tài chính và an toàn nợ công; tăng cường quản lý giá cả, thị trường, đơn vị sự nghiệp công. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.895 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 95,9% dự toán HĐND tỉnh giao./.

Trung Hiếu – Phòng Quản lý Ngân sách