Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 9 tháng đầu năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021

Chiều ngày 07/10/2021, tại Hà Nội, đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 9 tháng năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021.

1_14.jpg

Đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn (tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn) có lãnh đạo Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn vay nước ngoài.

2_8.jpg

Đại diện các Sở, ngành,các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nước ngoài tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2021 tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài đã giao cho các địa phương, bộ ngành quản lý thực hiện các dự án là hơn 51,5 nghìn tỷ đồng. Đến hết 9 tháng năm 2021, toàn quốc giải ngân vốn được giao là 6.540 tỷ đồng tương đương 12,69% kế hoạch vốn giao, trong đó, các bộ ngành giải ngân đạt 3.011 tỷ đồng tương đương 18,1% kế hoạch; các địa phương giải ngân 3.529 tỷ đồng đạt 10,11% kế hoạch.Theo thống kê, có tới 8/13 bộ và 13/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt 0%; 3/13 bộ và 11/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 20% kế hoạch.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2021, tổng kế hoạch vốn nước ngoài được Trung ương giao là 583,96 tỷ đồng trong đó: Nguồn cấp phát từ ngân sách trung ương (NSTW) là 504,26 tỷ đồng, vốn địa phương vay lại Chính phủ là 79,7 tỷ đồng. Tổng số vốn đã nhập dự toán trên TABMIS là 548,344 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn cấp phát từ NSTW là 504,26 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Bộ Tài chính giao và kế hoạch địa phương triển khai; Vốn địa phương vay lại Chính phủ là 44,084 triệu đồng, đạt 55,31% kế hoạch Bộ Tài chính giao và đạt 100% kế hoạch địa phương triển khai (nguyên nhân chưa nhập hết dự toán: dự toán Bộ Tài chính giao là 79,7 tỷ đồng, trong đó: vay để bù đắp bội chi 24,1 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc 55,6 tỷ đồng; tuy nhiên tỉnh Lạng Sơn đã sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh để bù đắp bội chi và trả nợ gốc các khoản vay, do vậy đã sử dụng 24,1 tỷ đồng vay bù đắp bội chi và 19,984 tỷ đồng trong số 55,6 tỷ đồng vay trả nợ gốc để phân bổ cho các dự án đảm bảo đúng tỷ lệ vay lại theo quy định của các Chương trình, dự án là 44,084 tỷ đồng, còn lại 35,616 tỷ đồng sẽ phân bổ sau khi có dự án được giao vốn vay lại theo Hiệp định).

Tính đến ngày 30/9/2021, tỉnh Lạng Sơn đã giải ngân được 128,463 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch Bộ Tài chính giao và nằm trong nhóm 11 tỉnh có tỷ lệ giải ngân trên 20%.

Theo phân tích tại hội nghị, nguyên nhân khối lượng giải ngân đạt thấp do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến nguồn cung vật liệu, nhân công, nhập khẩu thiết bị, chuyên gia tư vấn nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc hoàn thành thủ tục đầu tư nhiều dự án chậm; nhiều dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến không thể giải ngân nguồn vốn theo quy định.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương đã nêu nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài trong những tháng còn lại của năm như: tổ chức rà soát các dự án về khả năng giải ngân vốn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án như giải phóng mặt bằng, đấu thầu, hợp đồng, nhập thiết bị để thúc đẩy giải ngân…

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: Để thống nhất trong chỉ đạo, điều hành giải ngân những tháng còn lại của năm 2021, các địa phương cần đẩy mạnh chỉ đạo các đơn vị được giao vốn thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tiến độ giải ngân nguồn vốn nước ngoài; tổ chức rà soát khả năng giải ngân vốn từng dự án, tổng hợp đề xuất điều chỉnh dự toán vốn nước ngoài năm  2021 chính thức bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/10/2021 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đối với những dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để có căn cứ giải ngân vốn đã giao. Khi các dự án đã giải ngân, các chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ghi thu, ghi chi để đưa vào kết quả thực hiện giải ngân chính thức trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước.

Đối với việc xây dựng dự toán vốn nước ngoài năm 2022, đề nghị các địa phương trên cơ sở rà soát đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án, xác định nhu cầu vốn, khả năng giải ngân thanh toán để xây dựng dự toán đảm bảo phù hợp và sát với thực tế của địa phương.

Triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính tại cuộc họp, để thúc đẩy giải ngân nguồn vốn nước ngoài trong 03 tháng còn lại của năm 2021, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn theo Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn vay nước ngoài khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trìphối hợp với các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nước ngoài rà soát, đánh giá khả năng giải ngân trong năm 2021, tổng hợp và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về đề xuất điều chỉnh giảm dự toán vốn nước ngoài năm 2021, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chậm nhất trong ngày 13/10/2021.

Giao Sở Tài chính phối hợp cùng Kho bạc nhà nước tỉnh đối chiếu và thống  nhất số liệu giải ngân với Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại -Bộ Tài chính.

Kho bạc Nhà nước tỉnh tăng cường đôn đốc các các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn vay nước ngoài, thực hiện ghi thu ghi chivà hoàn thiện chứng từ kịp thời theo chế độ quy định./.

                                                                                                                                                                        Lại Văn Toản – Phòng TCĐT