Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cán bộ, công chức Sở Tài chính tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng văn hoá công vụ năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện đề án Văn hóa công vụ; Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-SNV, ngày 15/9/2020 của Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng văn hóa công vụ năm 2020.

Từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 30/10/2020, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đã cử 20 cán bộ, công chức tham gia 05 lớp đào tạo bồi dưỡng văn hoá công vụ do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức tại thành phố Lạng Sơn.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Phó giám đốc Sở Nội vụ - Hoàng Thị Luân nhấn mạnh: Văn hóa công vụ đóng vai trò rất quan trọng trong thực thi nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; công tác đào tạo, bồi dưỡng văn hóa công vụ giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức được trách nhiệm của mình với nhân dân, nâng cao ý thức làm việc và chuẩn mực hóa hành vi ứng xử với nhân dân và đồng nghiệp; từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong cơ quan nhà nước, giúp hoạt động quản lý cơ quan nhà nước được phân công, phân nhiệm rõ ràng; từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện cải cách hành chính nhà nước đạt được hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

VHCV_1.jpg

Toàn cảnh lớp học

Thông qua khoá học, các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và cán bộ, công chức Sở Tài chính nói riêng có cơ hội được học tập, trau dồi kiến thức văn hóa công vụ, đạo đức công vụ và phòng chống tham nhũng, trách nhiệm công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, một số kỹ năng ứng xử nơi công sở và giao tiếp công vụ; từ đó, nâng cao trách nhiệm đạo đức, công vụ, kỹ năng ứng xử và giao tiếp công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước và thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ./.

 

                                                                                       Nguyễn Tiến Đạt

                                                                                Phòng Tài chính HCSN