Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tài chính tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 -2025, Kế hoạch số 28-KH/ĐUTC, ngày 23/3/2022 của Đảng ủy Tài chính về chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025; Từ ngày Ngày 14/5/2022 đến ngày 22/5/2022, các Chi bộ thuộc Đảng ủy Tài chính Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Tài chính tham dự và chỉ đạo.

LĐ.jpg

Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các chi bộ thuộc Đảng uỷ Tài chính Lạng Sơn đã tiến hành chuẩn bị, tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh. Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội chi bộ tiếp tục đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ.

Báo cáo của các chi bộ tại Đại hội đã đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan. Văn kiện, phương án nhân sự của đại hội đều được Đảng  ủy duyệt.

Đại hội các chi bộ đã dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đảng viên trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, không “qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau đã dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

Phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, công tâm, khách quan trong lựa chọn các Chi bộ đã bầu ra Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư khoá mới là các đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực, kinh nghiệm về công tác Đảng, được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm. Nâng cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2022- 2025 đề ra.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tài chính, Đại hội các chi Chi bộ thuộc Đảng ủy Tài chính Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2025 đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp./.

CB1.jpg

 

CB2.jpg

 

CBV.jpg

 

Ban Chấp hành Chi bộ khoá mới 2022-2025 ra mắt tại đại hội

 

                                                                                                                       Đức Khánh-Văn phòng Sở