Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019

Sáng 19-5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc, công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2019.

Cong bo chi so 1.jpg

Theo kết quả Chỉ số CCHC 2019 của các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu và đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số này là Bộ Giao thông vận tải. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của các tỉnh thì tỉnh Quảng Ninh đứng đầu cả nước, cuối cùng là tỉnh Bến Tre.

thong bao chi so 2.png

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019 đạt 80,33/100 điểm, xếp hạng 42/63 tỉnh, thành phố; nằm trong nhóm B (nhóm đạt kết quả chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%), giảm 16 hạng so với năm 2018.

Ngày 26/5/2020,  Sở Nội vụ đã có Báo cáo số 177/BC-SNV về Kết quả chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, Sở Nội vụ đã chỉ rõ kết quả chỉ số cải cách hành chính và (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn, đồng thời phân tích nguyên nhân chưa đạt điểm tối đa, đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế trong năm 2020 như sau:

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; tiếp nhận, giải đáp phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của người dân, tổ chức đảm bảo đúng thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm;

- Tập trung xử lý các tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm tra; tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc; thực hiện kết quả của Kiểm toán Nhà nước đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định;

- Niêm yết công khai TTHC tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC, nơi giải quyết TTHC và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, tạo điều kiện tốt nhất để người dân, tổ chức giải quyết TTHC;

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; thực hiện nghiêm việc xin lỗi dân khi hồ sơ trễ hạn. tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã;

- UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm sửa chữa, nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bố trí đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức đến giải quyết TTHC;

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Đề án văn hóa công vụ; trong đó siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm trong thực thi công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết TTHC đối với người dân, tổ chức.;

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, triển khai các mô hình, sáng kiến hoặc giải pháp mới để áp dụng vào tình hình cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính của tỉnh.

                                                                                  Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng