Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng bộ Tài chính Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 19/12/2020, Đảng ủy Tài chính Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Phó Bí thư Đảng bộ đã giới thiệu tóm tắt Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lang Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Anh Yến, Uỷ viên Ban thường vụ trình bày Kế hoạch số 02-KH/ĐUTC ngày 25/9/2020 của Đảng ủy Tài chính thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/ĐUK ngày 20/8/2020 của Đảng ủy khối CCQ tỉnh về thực hiện nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ khối CCQ tỉnh lần thứ XIV.

Hội nghị phổ biến đến các đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ những nội dung cơ bản về quan điểm, mục tiêu tổng quát, 05 nhiệm vụ trọng tâm và 20 chỉ tiêu chủ yếu mà Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh phấn đấu tập trung đạt được từ năm 2020 đến năm 2025.

NQ 1.jpg

Toàn cảnh hội nghị

 

NQ2.jpg

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

 

          Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Vũ Hoàng Quý nhấn mạnh việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Qua việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung Nghị quyết sẽ giúp các đồng chí đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ nắm vững các quan điểm chỉ đạo; tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để gương mẫu, tự giác thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

          Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân nộp Đảng ủy Tài chính theo đúng quy định.

Vũ Thanh Tâm, UV BCH Đảng bộ Tài chính