Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng ủy Tài chính Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chiều ngày 10/9/2021, Đảng uỷ Tài chính Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lực, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tài chính, đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lực, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Hoctap1.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Lực, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Tại hội nghị, thông qua hình thức trình chiếu video, các đảng viên, quần chúng Đảng bộ Tài chính được nghe GS,TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

hoctap2.jpg

 

Toàn cảnh tại Hội nghị

          Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đã giúp đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ phát huy ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao và góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

 

Vũ Thị Nụ - Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp