Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng ủy Tài chính Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong hai ngày 26 và 27/6/2021, Đảng uỷ Tài chính Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tài chính, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, trong toàn Đảng bộ, nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc Đảng bộ, nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó Đảng ủy, chính quyền lãnh đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Tài chính và Sở Tài chính.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên,

Bí thư Đảng ủy Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị của Đảng bộ Tài chính được các đồng chí báo cáo viên của tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 

Toàn cảnh tại Hội nghị

      Qua Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ tiếp thu những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để từ đó triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Vũ Thị Nụ - Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp