Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025"

Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng,

chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025"

 

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025". Trong đó, yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành và địa phương cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn;Thực hiện có hiệu quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế trong giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa xả thải ra môi trường.

Căn cứ tình hình thực tế và Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”.Ngày 05/05/2021,UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND vềtriển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

BÀI TUYÊN TRUYỀN GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA

 

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã kịp thời phổ biến, tuyên truyền các nội dung chủ yếu về phòng, chống rác thải nhựa đến cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan. Qua đó vận động, kêu gọi tất cả mọi người cùng tham gia phòng, chống rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh bằng những hành động cụ thể, thiết thực như: Thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, các loại bao bì, túi ni-lông thông qua việc mua sắm, trong sinh hoạt, làm việc, lao động thường ngày; thay thế chai đựng nước nhựa bằng chai đựng nước thủy tinh là sản phẩm thân thiện với môi trường. Tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống và làm việc bằng những hành động nhỏ nhất như phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên liệu; xử lý, lên án kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên, năng lượng…

Phạm Hồng Ngọc - Tổng hợp