Skip to main content

Toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
05-11-2020 Nghiên cứu và trao đổi Về quản lý, sử dụng và ngày lập hóa đơn
01-06-2020 Chính phủ ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
25-05-2020 Thông tư hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
18-05-2020 Văn phòng Chính phủ yêu cầu chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
18-05-2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành
11-05-2020 Thông tư về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Những thay đổi bắt buộc về thể thức và cách trình bày văn bản
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
32/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
28-02-2020 Một số quy định cụ thể về nội dung của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
12-02-2020 Công chức vi phạm trong xử lý vi phạm hành chính có thể bị buộc thôi việc
20-01-2020 Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn nộp ngân sách Nhà nước theo phương thức điện tử
91/2019/NĐ-CP 19-01-2020 Một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
03-01-2020 Chính phủ ban hành Nghị định bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật
25-12-2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng DVCQG với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và CSDL quốc gia
25-11-2019 Ngày 25/11/2019, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
08-11-2019 Những yêu cầu chủ yếu trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020
38/2019/TT-BTC 28-06-2019 Vay bù đắp bội chi NSĐP 2020 đảm bảo tối thiểu 60% là vay trung và dài hạn
34/2019/NĐ-CP 25-06-2019 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định từ ngày 25/6/2019 chính thức xóa bỏ chế độ phụ cấp cán bộ theo loại xã
55/2019/NĐ-CP 24-06-2019 Từ ngày 16/8/2019, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ pháp lý từ các cơ quan quản lý nhà nước
34/2019/TT-BTC 11-06-2019 Thông tư quy định về điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ với doanh nghiệp cổ phần hóa
31/2019/TT-BTC 05-06-2019 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giảm biên chế
03/2019/TT-BNV 14-05-2019 Quy định mới về tuyển dụng công chức không qua thi tuyển
24/2019/TT-BTC 22-04-2019 Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính quy định cụ thể về mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công
32/2019/NĐ-CP 10-04-2019 Đẩy mạnh việc thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
1150/VP-NC 28-03-2019 Chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
17/TT-BTC 21-03-2019 Thông tư số 17/2019/TT-BTC ngày 21/3/2019 của Bộ Tài chính quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”
20/2019/NĐ-CP 21-02-2019 Một số quy định mới về lệ phí trước bạ có hiệu lực từ ngày 10/4/2019
1710/HDLN/STC-SGD&ĐT 25-09-2017 Hướng dẫn Liên ngành Về nội dung chi, công tác quản lý tài chính tại các Trung tâm Học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
71/2017/1T-BTC 13-07-2017 Thông tư 71/2017 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nứơc năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
69/2017/TT-BTC 07-07-2017 Thông tư 69/2017 Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm
67/2017/TT-BTC 30-06-2017 Thông tư 67/2017 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
6695/BTC-KBNN 23-05-2017 V/v Hướng dẫn bổ sung chế độ KTNN áp dụng cho Tabmis
324/2016/TT-BTC 21-12-2016 Thông tư quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
96/2006/TT-BTC 16-10-2016 Thông tư hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá
2250/QĐ-BTC 06-09-2010 Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
129/2010/TTLT-BTC-BGTVT 27-08-2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường Bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường Bộ.
04 /1999/QĐ-BGD&ĐT 01-04-1999 Quy chế 04/1999
Một số điểm mới nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định
Quy định về lập hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công
Thông tư liên tịch hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính
Nghị định 21/2020/NĐ-CP của Chính Phủ bãi bỏ một số quy định phạt vi phạm hành chính
Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
Bổ sung quy định về chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Những điểm mới đáng chú ý của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020