Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
287/TB-STC 07-12-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá ô tô đã qua sử dụng)
286/TB-STc 05-12-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Vật tư y tế)
317/QĐ-STC 30-11-2023 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp màn hình LED tại tầng 8 trụ sở Sở Tài chính
316/QĐ-STC 28-11-2023 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Xây dựng Nền tảng số quản lý giá kết nối với Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn
276/TB-STC 21-11-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá cây gỗ sưa trong khuôn viên trụ sở cơ quan Sở Y tế)
93/TB-HĐTD 11-11-2023 Thông báo Điểm thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
272/TB-STC 06-11-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá: Mua sắm trang thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ công tác nghiệp vụ của phòng PA05 của Công an tỉnh Lạng Sơn.
269/TB-STC 01-11-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá hạng mục “Xây dựng, nâng cấp phòng họp số, phòng họp không giấy (Giai đoạn 2)
267/TB-STC 30-10-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: “Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn”
3097/STC-QLGCS&DN 27-10-2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: mua 12 xe ô tô 07 chỗ 02 cầu phục vụ công tác chung, 10 xe ô tô bán tải 02 cầu, 01 xe ô tô giám định pháp y, vận chuyển tử thi
265/TB-STC 24-10-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá giá dự án “Xây dựng phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn”
263/TB-STC 23-10-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Xác định trị giá hàng hoá gồm 13 (mười ba) mặt hàng tại thời điểm tháng 9/2023)
259/QĐ-STC 18-10-2023 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: “Mua sắm tập trung xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị năm 2023”
256/TB-STC 13-10-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá hạng mục “Mua sắm bổ sung các thiết bị để hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung cho các cơ quan Đảng”
257/TB-STC 13-10-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá hạng mục “Xây dựng phần mềm quản lý cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và kết quả thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm”
250/TB-STC 05-10-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá hạng mục “Xây dựng các Trang thông tin điện tử thành phần thuộc Cổng thông tin điện tử Tỉnh uỷ”)
249/TB-STC 03-10-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá thiết bị day học tối thiểu lớp 10 cho các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn)
244/TB-STC 30-09-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh; giường tầng học sinh nội trú, tủ đựng đồ học sinh nội trú)
241/TB-STC 25-09-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá thiết bị day học tối thiểu lớp 2 cho các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.)
240/TB-STC 25-09-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá ô số 54, lô DC.BX, khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.)
239/TB-STC 24-09-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá đối với nhiệm vụ, dự án: Xây dựng hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh)
235/TB-STC 21-09-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá thiết bị phòng học trực tuyến cho các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.)
234/TB-STC 18-09-2023 Thông báo Lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá thiết bị triển khai thực hiện các nền tảng số y tế trong quản lý và chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023)
447/TB-STC 15-09-2023 Thông báo Công khai Kết quả xếp loại doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2022 thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn
447/TB-UBND 15-09-2023 Thông báo công khai Kết quả xếp loại doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2022 thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn
230/TB-STC 13-09-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá( Thẩm định giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đối tượng cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”)
228/TB-STC 11-09-2023 Thông báo Lựa chọn các tổ chức đơn vị tư vấn, thẩm định giá (Thiết bị lắp đặt mới cụm thông tin điện tử tại cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn)
1395/QĐ-UBND 03-09-2023 Thông báo Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2023
73/TB-HĐTD 31-08-2023 Thông báo Danh mục văn bản ôn tập tuyển dụng công chức năm 2023
222/TB-STC 31-08-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 cho các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.)
213/TB-STC 25-08-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá ( Trang thiết bị nâng cấp Tổng khống chế của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh)
209/TB-STC 21-08-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá danh mục thiết bị dự án “Đầu tư mới và chuyển đổi đài truyền hình FM sang đài truyền thanh IP năm 2023”
210/TB-STC 21-08-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá Xác định hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH chăn nuôi Đại Dương.
206/TB-STC 18-08-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Dự toán xây dựng “Phần mềm Quản lý dữ liệu giảm nghèo” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn)
199/TB-STC 17-08-2023 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng Cục Thuế tỉnh (cũ) tại đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
193/TB-STC 11-08-2023 Thông báo V/v lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (xác định hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê của Công ty cổ phần kinh doanh nông nghiệp Quốc tế IBA)
190/TB-STC 10-08-2023 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước (02 xe ô tô)
184/TB-STC 04-08-2023 Thông báo Về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (hết ngày 04/8/2023)
183/TB-STC 03-08-2023 Thông báo Về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (tính đến hết ngày 03/8/2023)
180/TB-STC 02-08-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (ô tô thanh lý)
181/TB-STC 02-08-2023 Về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Đến hết ngày 2/8/2023)
177/TB-STC 31-07-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (xác định hệ số điều chỉnh giá đất)
2645/TB-BCH 28-07-2023 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
171/TB-STC 24-07-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Xác định giá đất)
166/TB-STC 19-07-2023 Thông báo Thay đổi địa điểm tập huấn theo Giấy mời 138/GM-STC ngày 11/7/2023 của Sở Tài chính
158/TB-STC 12-07-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (đối với nhiệm vụ “Nâng cấp hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (Data center) năm 2023”
138/GM-STC 11-07-2023 Thông báo Giấy mời Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư năm 2023
151/TB-STC 10-07-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá Tài sản thuộc dự án “Hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin Bệnh viện thông minh (giai đoạn II) cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn”
146/TB-STC 05-07-2023 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
2354/TB-BCH 04-07-2023 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước ( máy toàn đạc điện tử)
139/TB-STC 04-07-2023 Thông báo Địa điểm, thời gian, phân công công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
137/TB-STC 30-06-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Hoá chất xét nghiệm)
136/TB-STC 29-06-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Đơn giá vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý tài liệu)
131/TB-STC 26-06-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
128/TB-STC 23-06-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Xác định hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Bắc Sông Cầu Thái Nguyên)
126/TB-STC 21-06-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3)
90/NQ-CP 16-06-2023 Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và KH thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia...
115/TB-STC 05-06-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thiết bị nghề năm 2023)
100/TB-STC 16-05-2023 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước (5 xe ô tô)
101/TB-STC 16-05-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá bị phòng học bộ môn, trang bị cho các trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
80/TB-STC 13-04-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá: Hoá chất xét nghiệm để phục vụ công tác khám và chữa bệnh.)
67/TB-STC 04-04-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá
58/TB-STC 16-03-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Quân trang phục vụ công tác bảo vệ, quản lý biên giới.)
55/TB-STC 13-03-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị xác định giá trị tài sản gắn liền trên khu đất trụ sở Cục Thuế tỉnh (cũ), số 31 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
30/TB-STC 14-02-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản máy móc trang thiết bị y tế (Lần 2)
10/TB-STC 18-01-2023 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị xác định hệ số điều chỉnh giá đất
03/TB-STC 10-01-2023 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý IV năm 2022
275/TB-STC 29-12-2022 Thống báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ trong công tác khám chữa bệnh.)
40/2022/QĐ-UBND 23-12-2022 Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024
22-12-2022 Báo cáo Ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2023
36/2022/QĐ-UBND 13-12-2022 Quyết định của UBND tỉnh Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
33/QĐ-UBND 12-12-2022 Quyết định của UBND tỉnh Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
34/2022/QĐ-UBND 12-12-2022 Quyết định của UBND tỉnh quy định Ban hành quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
255/TB-STC 30-11-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Trang thiết bị trạm quan trắc và cảnh báo phòng xa môi trường)
256/TB-STC 30-11-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản ( Máy móc trang thiết bị y tế)
32/2022/QĐ-UBND 18-11-2022 Thông báo Quyết định của UBND tỉnh quy định Về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
231/TB-STC 08-11-2022 Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (ô tô phục vụ tuần tra, kiểm soát).
232/TB-STC 08-11-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng An ninh mạng và chòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)
235/TB-STC 08-11-2022 Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Thuốc bắc các loại).
233/TB-STC 08-11-2022 Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Máy móc trang thiết bị, thuốc, hoá chất, vật tư).
230/TB-STC 08-11-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Thiết bị Phòng cháy chữa cháy)
234/TB-STC 08-11-2022 Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Thiết bị thuộc dự án Phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội... ).
229/TB-STC 07-11-2022 Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Thiết bị phòng tin học trang bị cho các trường học)).
228/TB-STC 07-11-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí.)
2878/PĐ-STC 26-10-2022 Phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
2805/STC-QLGCS&DN 19-10-2022 V/v xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
223/TB-STC 17-10-2022 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
220/TB-STC 13-10-2022 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; bước giá và tiền đặt trước thực hiện đấu gái tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước ( Xe ô tô).
214/TB-STC 10-10-2022 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý III năm 2022
204/TB-STC 06-10-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) thuộc phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
2941/TB-BCH 25-09-2022 Thông báo Kêt quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
3899/QĐ-BĐBT 16-09-2022 Thông báo Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn
691/TB-CSKT 14-09-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước
2736/TB-BCH 09-09-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
22/2022/QĐ-UBND 15-08-2022 Thông báo Quyết định của UBND tỉnh Quy địnhthời hạn gửi báo cáo quyết toánvốn đầu tư côngnguồnngân sách nhà nước theo năm ngân sách thuộc ngân sách của Uỷban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định vàrathông
144/TB-STC 01-08-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là xe ô tô đã có Quyết định thanh lý (đợt 3)
135/TB-STC 18-07-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
127/TB-STC 08-07-2022 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý II năm 2022
08/2022/NQ-HĐND 07-07-2022 Thông báo Nghị quyết Quy định thưởng vượt thus ovới dự toán từcác khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022
125/TB-STC 02-07-2022 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật các vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước