Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
144/TB-STC 01-08-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là xe ô tô đã có Quyết định thanh lý (đợt 3)
135/TB-STC 18-07-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
127/TB-STC 08-07-2022 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý II năm 2022
125/TB-STC 02-07-2022 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật các vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
64/TB-STC 04-05-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
53/TB-STC 08-04-2022 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý I năm 2022
53/TB-STC 08-04-2022 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý I năm 2022
51/TB-STC 07-04-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
441/QĐ-UBND 14-03-2022 Thông báo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn"
464/STC-QLNS 04-03-2022 Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022.
22/TB-STC 25-02-2022 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (động sản)
39/KH-UBND 21-02-2022 Thông báo Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2022
19/TB-STC 17-02-2022 Thông báo Về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm định giá nhà nước theo hình thức trực tuyến.
40/BC-UBND 28-01-2022 Báo cáo Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021
10/TB-STC 20-01-2022 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
155/STC-QLGCS&DN 17-01-2022 V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “mua 06 xe ô tô bán tải chuyên dùng”
03/TB-STC 10-01-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở Tài chính
02/TB-STC 05-01-2022 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý IV năm 2021
236/TB-STC 07-12-2021 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
327/QĐ-STC 06-12-2021 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước
3518/TB-STC-QLG,CS&DN 30-11-2021 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “mua 06 xe ô tô tải chuyên dùng
3227/STC-QLGCS&DN 05-11-2021 V/v xin ý kiến góp ý đối với các dự thảo Tờ trình và dự thảo quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
3140/STC-QLGCS&DN 28-10-2021 V/v xin ý kiến góp ý đối với các dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mức thu, chế độ quản lý thu nộp một số khoản phí
Thông báo Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 04-10-2021 Thông báo đường link Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.
81/KH-STC 04-10-2021 Thông báo Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
2659/STC-QLGCS&DN 15-09-2021 V/v đăng thông tin dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
189/TB-STC 31-08-2021 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trạm y tế xã Tú Đoạn (cũ) tại thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
116/TB-STC 06-08-2021 Thông báo Về việc công bố “Đường dây nóng” tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.
119/TB-STC 18-06-2021 Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (động sản).
111/TB-STC 10-06-2021 Kết quả thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020(Điện lực)
113/TB-STC 10-06-2021 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý II năm 2021
105/TB-STC 27-05-2021 Thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chứcthẩm định giá là thiết bị, vật liệu thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên hồ Phai Loạn
103/TB-STC 19-05-2021 Thông báo Kết quả thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020(Sở Nội vụ)
102/TB-STC 19-05-2021 Thông báo Kết quả thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020(Sở Giáo dục)
100/TB-STC 18-05-2021 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư Nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2020
101/TB-STC 18-05-2021 Thông báo Kết quả thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020(Sở Công Thương)
1028/STC-VP 07-05-2021 Thông báo Tổng hợp danh sách, Phiếu đăng ký dự thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Tài chính
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021 28-04-2021 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 của Sở Tài chính
88/TB-STC 28-04-2021 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020
76/TB-STC 20-04-2021 Thông báo Kết quả thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020
77/TB-STC 20-04-2021 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2020 (Văn phòng tỉnh Uỷ)
75/TB-STC 15-04-2021 Thông báo Kết quả thẩm định quyết toán các vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020
75/TB-STC 15-04-2021 Thông báo Kết quả thẩm định quyết toán các vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020
74/TB-STC 14-04-2021 Thông báo một số nội dung lưu ý khi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
73/TB-STC 12-04-2021 Thông báo giá sàn hàng tịch thu sung quỹ nhà nước Quý I-2021
65/TB-STC 06-04-2021 Thông báo Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
740/STC-QLNS 05-04-2021 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021
83/QĐ-STC 22-03-2021 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, năm 2021
48/TB-STC 12-03-2021 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ án Trịnh Đức Thọ
35/TB-STC 18-02-2021 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (03 xe ô tô theo BB bàn giao số 15/2020)
08/KH-STC 15-01-2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021
09/TB-STC 13-01-2021 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất Trạm y tế (cũ) tại thôn Kéo Quân,xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
64/PĐ-STC 12-01-2021 Phát động Phong trào thi đua 2021 của Sở Tài chính
08/TB-STC 11-01-2021 Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý IV năm 2020
2761/STC-VP 23-12-2020 V/v cung cấp danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Công khai ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 19-12-2020 Công khai ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
186/TB-STC 15-12-2020 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là quyền sử dụng khu đất Đội Thuế xã Minh Sơn (cũ), tại thôn Đồn Vang, xã Minh Sơnvà khu đất Đội Thuế xã Hồ Sơn(cũ), tại thôn Phố Vị, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh LạngSơn
174/TB-STC 07-12-2020 Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và bước giá thực hiện đấu giá xe ô tô thanh lý (đợt 2).
2559/STC-VP 01-12-2020 V/việc Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân cán bộ, công chức và người lao động năm 2020
170/TB-STC 30-11-2020 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (ông Vũ Hoàng Quý)
169/TB-STC 26-11-2020 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là xe ô tô đã có Quyết định thanh lý (đợt 2)
2422/QĐ-UBND 24-11-2020 Thông báo Quyết định Về việc phê duyệt điều hòa thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn các dự án quy hoạch)
2-20/TB-CTDGHDDB 12-11-2020 Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn(Lần 3)
153/GM-STC 16-09-2020 Thông báo giấy mời tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư năm 2020
1667/QĐ-UBND 26-08-2020 Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn vốn ODA, ngân sách tỉnh đối ứng dự án ODA)
1667/QĐ-UBND 26-08-2020 Thông báo Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn vốn ODA, ngân sách tỉnh đối ứng dự án ODA)
1667/QĐ-UBND 26-08-2020 Thông báo Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn vốn ODA, ngân sách tỉnh đối ứng dự án ODA)
99/TB-STC 10-08-2020 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019(VP UBND tỉnh).
101/TB-STC 10-08-2020 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019(Chi cục Chăn nuôi vàThú y)
100/TB-STC 10-08-2020 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019(Văn phòng Tỉnh ủy)
103/TB-STC 10-08-2020 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019(Chi cục PTNT)
98/TB-STC 10-08-2020 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019(Trung tâm Khuyến nông)
102/TB-STC 10-08-2020 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019(Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ)
104/TB-STC 10-08-2020 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư Nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2019(Sở Giáo dục)
87/TB-STC 17-07-2020 Thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức Sở Tài chính năm 2020
83/TB-STC 29-06-2020 Thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng thuộc Sở Tài chính năm 2020
81/TB-STC 15-06-2020 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý II năm 2020
73/TB-STC 02-06-2020 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư Nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2019 huyện Văn Lãng
01-20/TB-CTĐGHDĐB 01-06-2020 Thông báo Đấu giá Tài sản(Bệnh viện Đa khoa)
71/TB-STC 29-05-2020 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của Sở Tài Nguyên và Môi trường
68/TB-STC 25-05-2020 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019
16/TB TTDVDGTS 18-05-2020 Thông báo đấu giá tài sản(Ô tô)
182/BC-UBND 15-05-2020 Báo cáo Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn
15/QC-TTDVDGTS 15-05-2020 Thông báo Quy chế đấu giá tài sản(ô tô)
108/QĐ-STC 12-05-2020 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của Sở Tài chính
450/UBND-KTN 05-05-2020 V/v tăng cường công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước
14-04-2020 Thông báo tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngấn sách quý I 2020 của Sở Tài chính
46/TB-STC 09-04-2020 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý I năm 2020
71/QĐ-STC 06-04-2020 Quyết định Về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính
71/QĐ-STC 06-04-2020 Quyết định Về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính
34/TB-STC 25-03-2020 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
472/QĐ-UBND 20-03-2020 Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn
465/STC-QLG&CS 19-03-2020 V/v đăng dự thảo Quyết định của UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn
26/TB-STC 12-03-2020 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
75/BC-UBND 04-03-2020 Thông báo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn
56/BC-UBND 19-02-2020 Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn
118/UBND-KTTH 18-02-2020 V/v báo cáo tình hình vay năm 2019 và phương án vay, trả nợ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14/TB-STC 31-01-2020 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khu đất trạm bảo vệ thực vật huyện Tràng Định
05/TB-STC 10-01-2020 Thông báo chuyển địa điểm trụ sở làm việc Sở Tài chính
03/TB-STC 08-01-2020 Thông báo giá hàng tích thu sung quỹ nhà nước quý 4/2019