Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 19 January 2018

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

          - Địa chỉ:              Số 02, Phố Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, tp Lạng Sơn

          - Điện thoại :       (0205).3870144

          - Fax:                   (0205).3787012

          - Email:                stclangson@mof.gov.vn