Skip to main content

Toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 19 January 2018

            SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

          Phó trưởng Ban Biên tập: Đinh Trọng Hưng, Chánh Văn Phòng phụ trách.

        Địa chỉ:  Phố Nguyễn Chí Thanh, Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố,

       xã Mai Pha,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

       - Điện thoại :       (0205).3870144

       - Fax:                   (0205).3787012

         - Email:                stclangson@mof.gov.vn.