Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 19 January 2018

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

          - Địa chỉ:              Số 02, Phố Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, tp Lạng Sơn

          - Điện thoại :       (0205).3870144

          - Fax:                   (0205).3787012

          - Email:                stclangson@mof.gov.vn