Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn quản trị trang TTDT

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện triển khai nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử thành viên, đến nay đã hoàn thiện nâng cấp theo nội dung tThành đoàn tập huấn hè.jpghống nhất với các đơn vị.