Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 19 December 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2505 /STC-HCSN
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
12006.pdf 70.68 KB